การส่งไปรษณีย์ในรูปแบบเก็บเงินปลายทาง มีหลากหลายรูปแบบให้เลือก

รูปแบบส่งไปรษณีย์เก็บเงินปลายทาง ของบริษัทเอกชนดีกว่าของรัฐหรือไม่

ในปัจจุบันการขนส่งสินค้าเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากความต้องการส่งสินค้าทางออนไลน์มากยิ่งขึ้นและความต้องการในเรื่องของความสะดวกสบายที่ไม่ต้องออกไปรับของเองและมั่นใจว่าผู้รับจะได้รับสินค้าอย่างแน่นอน หรือคนสั่งซื้อสินค้ามั่นใจว่าสินค้าที่สั่งนั้นจะได้รับแน่นนอน และด้วยเหตุผลนี้เองทำให้รูปแบบของการส่งสินค้าเก็บเงินปลายทาง เก็บเงินปลายทาง จึงได้รับความนิยมที่นำมาใช้ในการให้บริการผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้าเลือกที่จะใช้บริการ

รูปแบบส่งไปรษณีย์เก็บเงินปลายทาง ของบริษัทเอกชน หรือเรียกกันว่า COD (Cash On Delivery)เป็นการส่งพัสดุที่ผู้ซื้อสินค้านั้นสามารถที่จะทำการชำระสินค้าได้ที่ปลายทาง ไม่จำเป็นต้องทำการโอนเงินก่อนล่วงหน้า เพื่อสร้างทางเลือกให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ   ในส่วนของขั้นตอนการใช้บริการ “เก็บเงินปลายทาง” (COD)ผ่านของบริษัทเอกชนในปัจจุบันสามารถที่จะทำรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ว  โดยกรอกข้อมูล เลือกบริการเสริม“เก็บเงินปลายทาง” กดอนุมัติจากนั้นก็ให้ทำการรอพนักงาน เข้าไปรับสินค้าที่ร้านหรือผู้ส่ง เมื่อไดรับสินค้าแล้วก็ทำการจัดส่งสินค้าถึงปลายทางพร้อมกับการเก็บเงินค่าสินค้า จากผู้รับจากนั้นทางบริษัทจะทำการโอนค่าสินค้าที่เก็บได้คืนให้หลังจากที่ทำการส่งสินค้าสำเร็จ ภายใน 2-3 วัน

รายละเอียดการส่งไปรษณีย์ที่เก็บเงินปลายของรัฐ

รูปแบบส่งไปรษณีย์เก็บเงินปลายทาง ของของรัฐ จะเริ่มต้นจากการไปติดต่อทางไปรษณีย์ใกล้บ้าน เนื่องจากจะต้องดูในเรื่องของการส่งของว่ารับนัดส่งที่ไหน  เมื่อทำการตกลงในเรื่องของการรับส่งของเป็นที่เป็นเรียบร้อยแล้วก็ให้ทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการส่งสินค้าแบบส่งพัสดุเก็บเงินปลายทาง   หลังจากทำการแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยทางเจ้าหน้าที่จะให้ใบส่งพัสดุเก็บเงินปลายทางมากรอก  ทำการกรอกข้อมูลลงไปโดยซองจดหมายที่ให้มาเป็นชื่อที่อยู่ของเรา เพื่อที่ธนาณัติจะถูกส่งนำส่งกลับ  ส่วนการกรอกข้อมูลในใบรับฝากไปรษณีย์เก็บเงิน ส่วนแรกให้ทำการกรอกชื่อและที่อยู่ของผู้ส่ง และให้กรอกชื่อและที่อยู่ของผู้รับที่ฝั่งขวาให้ แล้วทำการกรอกจำนวนเงินที่เรียกเก็บเอาไว้หน้ากล่อง   เมื่อเสร็จแล้วยื่นให้เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่จะจัดการให้ใบเสร็จและต้นขั้ว   เมื่อเสร็จแล้วพัสดุจะถูกจัดส่งออกไปตามที่อยู่  และเมื่อไปรษณีย์ไปถึงปลายทางจะถูกเก็บไว้ที่ไปรษณีย์นั้นๆ ก่อนที่จะออกใบแจ้งไปให้ลูกค้าทราบว่ามีส่งพัสดุเก็บเงินปลายทางมาส่ง     ให้ลูกค้านำใบรับไปรับสินค้ากับทางไปรษณีย์พร้อมกับการชำระเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ เมื่อเราได้รับเงินแล้วไปรษณีย์ปลายทางจะเอาเงินที่ได้รับไปเปลี่ยนเป็นธนาณัติส่งกลับมา และเมื่อเราได้รับธนาณัติ ก็สามารถที่จะเอาไปขึ้นเงิน

ทั้งหมดนี้คือ ข้อแตกต่างระหว่างรูปแบบส่งไปรษณีย์เก็บเงินปลายทาง ของบริษัทเอกชนดีและของรัฐ  ที่ต้องบอกว่าในส่วนของขั้นตอนในการให้บริการของรัฐจะมีขั้นตอนที่มากกว่า และล่าช้ากว่าที่ลูกค้าจะได้รับสินค้าหรือของที่สั่งเอาไว้  ซึ่งแตกต่างของเอกชนที่ไปส่งให้ลูกค้าถึงหน้าบ้าน  มีบริการที่รวดเร็วและไม่มีความซับซ้อน แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่ารัฐเพียงเล็กน้อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *